STOCKHOLM. Är det slut med de mycket kraftiga nedskärningarna inom sjukvården i Stockholms läns landsting? Den frågan kan ställas sedan politikerna strax före jul beslutade att dra tillbaka den tidigare beslutade besparingen på 900 miljoner kronor för 1998. I inriktningen sägs att äldre, barn och de svårast sjuka ska prioriteras.