HALLAND. Antalet sjuksköterskor i kommunerna i Halland är alldeles för få, menar Vårdförbundets lokala avdelning. Det mest extrema fallet finns i Varberg där en ensam sjuksköterska har ansvar för 800 vårdtagare. Vid en träff i december mellan representanter för avdelningsstyrelsen och företrädare i kommunerna diskuterades vad man kan göra åt detta och om det finns för många delegationer.