I stället för avancerade medicinska undersökningar kan man med några få frågor både billigt och effektivt fånga upp förhållanden som är av betydelse för överlevnaden efter 80 års ålder.

Det berättade ett forskarlag från Lund på årets läkarstämma.
Det som hos yngre och medelålders personer räknas som ”riskfaktorer” för överlevnaden har inte samma betydelse för dem som är över 80. För de äldre kvinnorna är den egna upplevelsen av hälsa, bra sömn, inget behov av hemtjänst, ingen depression och bra tredimensionell förmåga viktigast för överlevnaden.

Trivsel med pensionärslivet och avsaknad av hjärtsymtom är viktigast för männen, liksom logisk förmåga och hög dödsålder hos mamman.