VÄSTERBOTTEN. Kvalitetsutvecklingsprojekt dominerade på Mötesplats-97 i landstingshuset i Umeå under två dagar i början av december. En rad projekt presenterades på seminarier och utställningar, med deltagande av många av Vårdförbundets medlemmar. Även Vårdförbundets lokala avdelning deltog och presenterade bland annat Vision 2007. Mötesplats-97 riktade sig till alla länets landstingsanställda och landstinget ställde upp med gratisbussar för de som ville och kunde åka till Umeå.