STOCKHOLM. Varje år tas i Stockholms läns landsting en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. Representanter för Vårdförbundets lokala avdelning upptäckte att det i planen för 1998 inte fanns ett ord om arbetsvärdering. I förhandlingarna om planen yrkade de att arbetsvärdering skulle finnas med i planen, men tjänstemännen ansåg inte att de hade mandat att gå med på det. Vårdförbundet uppvaktade därför de ledande politikerna och då blev det resultat. Nu sägs att ”landstinget ska fortsätta inventera och studera olika former av arbetsvärdering”.