ÖSTERGÖTLAND. Den lokala avdelningen i Östergötland fortsätter sin utbildningssatsning på arbetsledare i projektet Quo Vadis, nu med ökat stöd av arbetsgivaren. Under 1997 har ett 15-tal personer deltagit i projektet och lika många kommer att delta i år. Tidigare har landstinget ställt upp genom att låta avdelningsföreståndarna delta på arbetstid – i år betalar man även för internatkostnader. Landstinget har ett eget utvecklingsprojekt för chefer, men tycker inte att projekten krockar med varandra.