Socialstyrelsen har kommit med föreskrifter om vårdgivares skyldighet att till Socialstyrelsen anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som på grund av psykisk sjukdom med mera inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande. (SOSFS 1997:22).