Socialstyrelsen ansvarar sedan första januari 1997 för tillsynen av den sjukvård som bedrivs inom kriminalvården. En första reguljär inspektion gjordes vid Kumlaanstalten i september. Vid anstalten, som har 270 intagna, finns två konsultläkare. Deras arbetstid på anstalten är dock begränsad. I praktiken blir det därför de tre anställda sjuksköterskorna som får stå för beslut som de inte har formell kompetens för, till exempel att avgöra om en intagen ska föras till sjukhus.

I sin rapport har Socialstyrelsen bland annat synpunkter på delegering av sjukvårdsuppgifter vid anstalten.