–När vi märkte att det inte fungerade som det skulle vidtog vi åtgärder. Det var långt innan TV-programmet spelades in, men det är som med en oceanångare – det tar tid att vända utvecklingen.

Det säger Kerstin Asklund, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Solna, med anledning av Socialstyrelsens kritiska rapport om förhållandena på Polhemsgården i Solna.

– Jag medger att förhållandena på Polhemsgården inte var bra, men inte så dåliga som Socialstyrelsen påstår.

Socialstyrelsen är mycket kritisk i sin rapport från sin granskning av förhållandena på Polhemsgården. Inflyttningen gick för fort, personalen var underdimensionerad, informationsöverföringen om de boende var för dålig, det saknades viktig utrustning. Och givetvis det centrala: de boende var sjukare än man räknat med, och behövde därför mycket vård och omsorg.

Borde ha bromsat
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan får kritik för att hon inte följde inflyttningen tillräckligt aktivt och inte bromsade inflyttningen när problemen blev uppenbara. Socialstyrelsen är också kritisk mot den snabba takten i inflyttningen, 84 sjukhemspatienter flyttade in på den helt nystartade Polhemsgården på tio dagar.

Kerstin Asklund trodde att man skulle klara av att flytta in 84 boende på tio dagar. Men det var ett misstag, medger hon, att inte se till att ISS Care hade en utökad startorganisation.

– Vi vidtog åtgärder redan 14 dagar efter det inflyttningen börjat, när jag märkte att det inte fungerade. Men det tog tid innan de gav resultat.

De åtgärder som vidtogs var att dels se till att man fick mer personal, dels att skaffa den tekniska utrustning som saknades när inflyttningen började.

I mitten av januari räknar Kerstin Asklund med att ha ordinarie personalstyrka på plats. Då har man utökat personalstaten från fyra sjuksköterskor på dagen till nio. På natten är de oförändrat tre. Då hävs också intagningsstoppet – i mitten av december är 73 av de 84 platserna belagda.

Kritik mot Frodegården
Också när det gäller Frodegården i Uppsala är Socialstyrelsen kritisk. Det föreligger uppenbar risk för undernäring, felmedicinering och felaktiga medicinska bedömningar. Men masen, Ann-Mari Godeberg, får beröm för sitt ”föredömligt snabba ingripande”.

Socialstyrelsen är också kritisk mot att sjuksköterskorna tar för liten del i det dagliga patientnära arbetet. Det är inte acceptabelt att låta oerfarna vikarier med den lägsta kompetensen hantera mediciner och göra bedömningar som ligger till grund för hälso- och sjukvårdsinsatser, säger man bland annat, samtidigt som man är kritisk mot läkarinsatserna på Frodegården.