För två år sedan beslöt riksdagen att alla gravida har rätt att få information om fosterdiagnostik och ultraljudsundersökningar. Nu har Socialstyrelsens gett ut allmänna råd om hur det ska gå till, att kvinnorna har rätt att få all information, alltså också sådan som inte var syftet med undersökningen, men att uppgifter som saknar betydelse för hälsotillståndet bara lämnas om kvinnan direkt begär det.

Kvinnan ska också alltid informeras om att hon har rätt att avstå från fosterdiagnostik, att information till personer i riskgrupper bör ges av en läkare som är väl insatt i fosterdiagnostik och att föräldrarna ska få vägledning av en klinisk genetiker då det behövs. SOSFS 1997: 20 Allmänna råd. Information om fosterdiagnostik.