SÖDERMANLAND. Landstingets nya riktlinjer för hur informationen ska gå till har mött skarp kritik från en rad håll. Visserligen sägs i riktlinjerna att alla enligt grundlagen har rätt att uttala sig för massmedier, men därefter framhålls att information ska ges av den som har kompetens och ansvar i sakfrågan samt att alla kontakter ska meddelas till landstingets informationsavdelning. Många har sett riktlinjerna som ett försök att tysta de anställda. Bland kritikerna finns Pressombudsmannen Per-Arne Jigenius. Vårdförbundets avdelningsordförande Solveig Lampe säger att riktlinjerna innebär en hårdare styrning av informationen och kan uppfattas som att man vill hindra anställda att uttrycka kritiska åsikter.