KRONOBERG. Landstinget och de åtta kommunerna i Kronoberg har startat en gemensam arbetsgrupp för att titta på den framtida utbildningen för sjuksköterskor och undersköterskor. Gruppen ska bland annat fundera över vilka behov som kommer att finnas i framtidens hälso- och sjukvård, vilka krav som kommer att ställas för högskoleutbildningen, vilken gymnasieutbildning som är mest lämplig och hur man ska arbeta för att undvika brist på utbildade inom vården.