JÖNKÖPING. Sjukvårds-organisationen i Jönköping ska organiseras om. Primärvården ska bli bas och sjukhusen ska integreras med primärvården. Syftet är att en större flexibilitet och ett bättre samarbete mellan öppen och sluten vård ska ge effektivare vårdkedjor. Meningen är också att primärvården ska förstärkas för att kommunerna ska få ökad tillgång till läkartid. ”Det är bra att man har ambitionen att primärvården ska utvecklas”, säger Ann-Charlotte Nore, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning. Hon säger också att det är tveksamt om förändringen kommer att påverka den enskilde medlemmen.