GOTLAND. Sjukvårdsupplysningen på Gotland har från den 1 januari i år slagits samman med räddningstjänsten. Totalt berörs nio sjuksköterskor, fem på sjukvårdsupplysningen och fyra som arbetar i ambulanser och helikopter. Exakt hur organisationen kommer att se ut är oklart, men troligen kommer de fem på sjukvårdsupplysningen att gå upp i tjänstgöringsgrad och arbeta även dagtid. I dag har alla deltid och arbetar enbart kvällar, nätter och helger. Genom sammanslagningen får Gotland behålla sin SOS Alarmering – annars hade risken varit stor för att den skulle flyttas till fastlandet.