JÄMTLAND. Vårdförbundets lokala avdelning är kritisk till hur nedskärningarna görs i Jämtland och att det bara är läkare som bestämmer hur de ska genomföras. Erfarenheter i år visar också konsekvenserna. Först beslutades om att dra ner på personal på medicinkliniken i Östersund – sedan visade det sig att det inte fungerade och så tvingas man till återanställningar. Nu har de ansvariga även sett att besparingarna på kirurgkliniken blivit för stora och måste se över bemanningen även där. Också bemanningen på kvinnokliniken diskuteras. ”I stället för att titta på en bit i taget borde man försöka få en helhetsbild och då även granska behovet av läkare. Hittills är det nästan bara omvårdnaden som fått stryka på foten”, säger avdelningsordföranden Anki Söneby.