Nu är också villkoren för Salus Ansvars gruppsjukförsäkring klara. Efter en månads karenstid kan man få 700 kronor i månaden som ersättning (för den som tjänar upp till 14 500 kronor i månaden) eller 1 400 kronor (för den som tjänar över 14 500 kronor) Premien är 15 respektive 30 kronor i månaden om man nöjer sig med att få ersättningen fram tills man eventuellt får sjukbidrag eller förtidspension. Vill man ha ersättningen även om man har sjukbidrag/förtidspension blir premien 38 respektive 76 kronor i månaden.

Salus har skickat ut informationsbrev till dem som nu har förbundets gruppförsäkringar. De som inte är försäkrade ska få information senare.