UPPSALA. Vårdförbundets lokala avdelning bjuder under hösten in alla medlemmar till möten om pensionsavtalet. Medlemmarna har delats in i tre grupper, födda 1939 och tidigare, de som är födda 1940–53 samt övriga. Ansvarig för träffarna är ombudsmannen Lars Korkman.