UPPSALA. Pulsen heter en ny medlemstidning som alla medlemmar i Uppsala kommer att få på posten fyra gånger per år med början nu i november. Syftet är att få en bättre kommunikation mellan Vårdförbundets lokala avdelning och medlemmarna.