Det internationella nätverket IBFAN (International Baby Food Action Network) får tillsammans med tre andra dela årets Right Livelihoodpris på 1,8 miljoner kronor.

IBFAN är ett världsomspännande nätverk med grupper i 70-talet länder som tagit sig an uppgiften att främja, skydda och stödja amning. I över 20 år har IBFAN, genom att driva en omfattande bojkott mot Nestlé, försökt stoppa de multinationella livsmedelsföretagens oetiska marknadsföring av bröstmjölk i tredje världen, en hantering som orsakat över en miljon barns död.