STOCKHOLM. Alla sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som arbetar natt inom Stockholms läns landsting har från den 1 oktober fått två timmar kortare arbetstid (till 34,33 timmar) med oförändrad lön, genom en överenskommelse mellan landstinget och Vårdförbundets lokala avdelning. De som arbetar kortare tid än 34,33 timmar får högre lön för bibehållen arbetstid.