VÄSTERNORRLAND. ”Vi kan inte längre garantera den medicinska säkerheten inom äldreomsorgen. De medicinska misstagen ökar och det är bara en tidsfråga innan en allvarligare olycka inträffar”, säger sjuksköterskan Annica Serrander i Timrå utanför Sundsvall. Hon säger att sjuksköterskebemanningen är lägre än i andra kommuner och att de sjuksköterskor som finns nu inte längre orkar om det inte blir en förstärkning. Även Kommunal har krävt ökad bemanning för att undvika utbrändhet.