DALARNA. Inom landstinget i Dalarna pågår diskussioner om kompetensutveckling. Vårdförbundets lokala avdelning har tagit upp olika möjligheter till utveckling för de äldreutbildade, bland annat studier i vårdvetenskap och att man ska kunna ta in vikarier för att ge praktisk möjlighet till studier. Men det är svårt att få stöd för detta hos arbetsgivaren, säger Barbro Danielsson, vice ordförande i den lokala avdelningen. Hon är däremot positiv till satsningen inom ambulanssjukvården, där de ambulanssjukvårdare som vill utbilda sig till sjuksköterskor med start i vår får göra det med lön.