GOTLAND. En omorganisation som innebär att intentionerna i Ädel införs på Gotland diskuteras nu för fullt. Exakt vad det innebär är ännu inte klart, men de sjukhem och servicehus som finns i dag kanske ändras till äldreboende och en del sjuksköterskor som
i dag arbetar både med äldre och andra patienter kommer eventuellt att enbart finnas inom äldrevården. Ädel infördes inte på Gotland samtidigt som i övriga Sverige, eftersom Gotland som kommun har ansvaret över all sjukvård.