Författare Charlotte Strandgaard, Lis Vibeke Kristensen
Titel Gråhåriga barn. En bok för vuxna med gamla föräldrar
197 sidor
Förlag Natur och Kultur 1998.
Cirkapris 295 kronor
ISBN 91-27-07057-3

Nitton medelålders kvinnor och två män berättar i denna intervjubok om sin personliga erfarenheter av att ha gamla föräldrar. Det handlar om vad som händer när beroende-förhållandena blir de omvända. När barnen måste ta hand om sina föräldrar. Det är smärtsamt att se sin tidigare så starka förälder bli sjuk och ibland hjälplös. Särskilt om det finns sådant som är ouppklarat i relationen till föräldern. De praktiska problemen är många i vården av de gamla och det finns mycket frustration och ilska i berättelserna. Men också närhet och förståelse.