Kikhosta är allt mer ovanlig sedan den allmänna vaccinationen återinfördes 1996. Då godkändes en ny typ av vaccin som ger gott skydd och få biverkningar. Det betyder att barn vaccineras mot kikhosta vid tre, fem och tolv månaders ålder. Det helcellsvaccin som tidigare användes gav ett mindre säkert skydd och en hel del biverkningar. Vaccinationerna upphörde 1979, varför många barn som nu är i skolåldern inte är vaccinerade. För dem kan en tillläggsvaccination bli aktuell, enligt barnläkaren Patrick Olin vid Smittskyddsinstitutet.