Medlemmen avstängdes från sin tjänst i början av mars 1998 i samband med att hon polisanmäldes av arbetsgivaren. Enligt denne hade hon låtit bli att larma brandkåren vid en kontakt från en person med trygghetslarm i samband med en brand. Personen avled. Medlemmen hade vid larmet uppfattat att personen var väl omhändertagen och kontaktade i stället jour/kvällspatrullen för att den skulle åka till platsen.

Arbetsgivaren, Göteborgs stad, beslutade att avstängningen skulle gälla tills åklagaren fattat beslut i åtalsfrågan eller när det fanns en lagakraftvunnen dom. Under avstängningen fick medlemmen ingen lön. Hon sjukskrevs i slutet av april.

Något åtal blev det inte, varken för allmänfarlig vårdslöshet eller tjänstefel. Trots att avstängningen upphörde
genom åklagarens beslut den 1 juni, anmälde arbetsgivaren inte detta till försäkringskassan förrän en vecka senare.

Enligt Vårdförbundet har medlemmen avstängts utan saklig grund, utsatts för trakasserier och vållats ekonomisk skada. Eftersom både den lokala och den centrala förhandlingen slutat i oenighet har Vårdförbundet stämt Göteborgs stad inför AD.