JÖNKÖPING. Det har en tid varit svårt att få sjuksköterskor att arbeta natt på Värnamo sjukhus. Ett försök med extra förmåner från ledningen på iva avvisades av personalen eftersom de ansåg att förmånerna var för dåliga. Några möjligheter att diskutera förslaget fanns inte eftersom det enligt ledningen inte var förhandlingsbart.