Vårdförbundet har beslutat att på försök inrätta ett vårdledarforum. Medlemmar i chefsbefattning är en prioriterad grupp i förbundet och syftet med ett vårdledarforum är att ge förbundsstyrelsen möjlighet att föra en dialog med ledande företrädare för chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och vårdforskare. Forumet ska bestå av 20 ledamöter som utses av förbundsstyrelsen och nomineras av deltagarnas olika riksföreningar. Försöket med ett vårdledarforum ska inledas under 1999 för att pågå i två år.