I våras sa ledningen för Universitetssjukhuset i Umeå upp det speciella lönesystem som funnits sedan 1991 på thorax (som innebär fler poäng ju obekvämare arbetstiden är och därmed också högre lön samt stora möjligheter att själv välja sina arbetstider). Motiveringen var att det blivit för dyrt.

Protesterna blev massiva och trots försök med nya förslag och till sist kompromisser från ledningen var sjuksköterskorna eniga: vi accepterar inget annat än det gamla systemet.

Ledningen fick backa
Nu har sjukhusledningen, efter ett halvårs konflikt, vikit sig och efter förhandlingar med Vårdförbundets lokala avdelning tagit tillbaka uppsägningen av lönesystemet.

– Ledningen hade inget annat val, säger Anita Kristiansson, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning.

Konflikten om lönesystemet har nämligen lett till att 26 sjuksköterskor sagt upp sig. Dessutom har man varnat för att det kommer att bli svårt att få personal till de obekvämaste arbetstiderna eftersom det inte längre skulle löna sig att arbeta då. Många har också varnat för att uppsägningen gett sjukhuset dåligt rykte och kommer att försvåra rekryteringen även på andra kliniker.

Högre grundlöner
Överenskommelsen mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet är inte bara en seger för sjuksköterskorna på thorax.
Vårdförbundet och sjukhusledningen har nämligen också kommit överens om att grundlönerna för sjuksköterskorna på anestesin, iva och operation till slutet av 2000 ska ha höjts till samma nivå som den på thorax.

– Det innebär dock inte att sjuksköterskorna på thorax inte ska ha några lönehöjningar. Vi anser fortfarande att deras löner är för låga, säger Anita Kristiansson.