Den nordiska sjuksköterskeorganisationen SSN, Sjuksköterskors samarbete i Norden, har fått en ny ordförande. I början av november utsågs Jette Søe till den posten. Jette Søe är ordförande i den danska sjuksköterskeföreningen Dansk Sygeplejeråd.