GÄVLEBORG. X-klara, så heter ett nytt och långsiktigt projekt i samarbete mellan landstinget och kommunerna i Gävleborg. Syftet är att rekrytera unga till vården. De som är intresserade får med ersättning prova på både praktiskt och teoretiskt arbete. Den som därefter fullföljer en vårdutbildning garanteras jobb.