ÄLVSBORG. Det råder stor oenighet mellan sjukhusledningen och Vårdförbundet om arbetstider och ersättningar på Södra Älvsborgs sjukhus (Alingsås, Borås och Skene). Det finns en gammal överenskommelse om att de som arbetar ständig natt ska få 1 500 kronor extra i månaden. Nu vill arbetsgivaren lösa rekryteringsproblemet på natten genom rotation dag- och nattarbete och enbart betala med daglön. Oenighet finns också om ersättningen för treskiftsarbete på en avdelning.