STOCKHOLM. Bemanningen är för låg och organisationen är inte anpassad till det hårda patienttrycket. Det säger Yrkesinspektionen efter ett besök på akuten på Huddinge sjukhus. Yrkesinspektionen har lagt ett vite på 100 000 kronor om inte förbättringar genomförs. Sjukhusledningen håller med om bedömningen, men säger sig inte förstå hur man ska klara kraven.