KALMAR. Sedan 1992 har Vårdförbundets lokala avdelning i Kalmar drivit ett projekt i Estland med målet att bland annat bygga ett demokratiskt och fackligt sjuksköterskefack med en bättre medlemsanslutning än tidigare. Projektet är nu avslutat. Den utvärdering som gjorts i Estland i år visar att sjuksköterskeförbundet EKTK ökat medlemsantalet från ett par tusen medlemmar till 6 500, att det fått en fungerande lokal organisation och att EKTK nu respekteras av arbetsgivare och andra fack.