En WHO-konferens för sjuksköterskor med ansvar för omvårdnadsfrågor vid de europeiska sjukvårds- eller socialdepartementen (Government Chief Nurses of European Region) hölls i november i Stockholm. Deltagarna diskuterade bland annat hur sjuksköterskor och barnmorskor i respektive länder ska kunna bidra till att WHOs mål Hälsa för alla 2000 uppnås. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening bidrog med 300 000 kronor till konferensens genomförande.