Författare SBU
Titel Metoder för rökavvänjning
351 sidor
Förlag SBU i samarbete med Folkhälsoinstitutet 1998.
Cirkapris 250 kronor + porto
ISBN 91-87890-50-X

Var fjärde rökare kommer att dö redan i medelåldern (mellan 35 och 69 år) av orsaker som kommer av rökningen. Samtidigt finns det forskning som visar att den som slutat röka redan efter några år kraftigt har minskat risken att få hjärtinfarkt eller slaganfall. Cancerrisken som följer av rökningen avtar också, även om det sker något långsammare. Det finns därför all anledning att försöka få rökaren att sluta röka. Här redovisas vad man i dagsläget vet om hur framgångsrika olika metoder för rökavvänjning är. En individuellt anpassad rådgivning i samband med patientens besök i sjukvården har bevisligen god effekt. Särskilt om patienten samtidigt erbjuds hjälp att sluta röka, individuellt eller i grupp. Psykologiska terapier för att få patienten att ändra beteende är dokumenterat framgångsrika. Det gäller speciellt kognitiv beteendeterapi som hjälper patienten att träna in nya mer funktionella tankemönster och beteenden kring rökningen. Hypnos och andra psykologiska metoder för rökavvänjning liksom akupunktur har mindre god effekt, enligt rapporten. Nikotin i form av tuggummi, plåster eller nässpray kan hjälpa patienten att klara de första månaderna efter rökstoppet, då risken för återfall är som störst.