Författare Barbro Holm Ivarsson, Inger Nordström Torpenberg
Titel Fimpa dig fri!
48 sidor
Förlag Förlagshuset Gothia 1998.
Cirkapris 45 kronor + porto
ISBN 91-7205-152-3

Inom idrotten
är det vanligt att använda sig av olika mentala tekniker för att förbättra sina resultat. Det handlar om att skapa inre bilder av vad man vill uppnå. Samma metod kan användas av den som vill sluta röka.

Det här häftet är en ”fimparskola” som steg för steg använder idrottspsykologins teknik. Fimparskolan startar med fyra veckors förberedelse för rök- eller snusstoppet. Då tänker man metodiskt igenom vad man ska genomföra och förbereder sig för de problem som kan uppstå med abstinens. Med hjälp av de inre bilderna av en piggare och fräschare person som orkar mer när han slutat röka sker det faktiska rökstoppet/snusstoppet i början av vecka fem. Den före detta rökaren tänker ut strategier för risksituationer. Han bestämmer sig för vilka roliga och avledande aktiviteter han ska ägna sig åt i situationer som kan leda till återfall. Att föra bok över alla positiva effekter av rökstoppet ger också stöd. Det handlar om att använda sin egen vilja.

Tips och uppmuntran ges steg för steg av författarna som är psykolog respektive sjuksköterska med erfarenhet av rökavvänjning.