KRONOBERG. I Markaryds kommun diskuteras inrättandet av två specialpooltjänster. Tanken är att de ska besättas av de mest kvalificerade sjuksköterskorna. Dessa ska arbeta inom hela kommunen och vara de som har och skaffar sig nya kunskaper och sedan utbildar andra sjuksköterskor. Eftersom det handlar om hög kompetens ska de också ha bra betalt.