VÄSTERNORRLAND. Skolsköterskan Birgitta Norell har utsetts till verksamhetsansvarig inom skolhälsovården i Härnösands kommun. Tjänsten som verksamhetsansvarig är nyinrättad.