Författare Verner Denvall och Tord Jacobson (red)
Titel Vardagsbegrepp i socialt arbete
304 sidor
Förlag Norstedt Juridik 1998.
Cirkapris 354 kronor
ISBN 91-3910-176-2

Vad menas med att någon ”behandlas”? Varför ”samverkar” olika organisationer? Vad är ett ”ungdomsproblem”? En arbetsgrupp har diskuterat en rad till synes självklara termer inom det sociala fältet och rett ut vad de egentligen betyder. Resultatet redovisas i den här antologin.