BLEKINGE. En klinisk utbildningsavdelning startar i vår på lasarettet i Karlshamn i samarbete med högskolan. Avdelningen ska vara öppen 40 veckor om året och de blivande sjuksköterskorna får sista terminen praktisera där i tio veckor. På så vis hoppas man att sjuksköterskorna ska vara mer yrkesförberedda när de tar sin examen. Bemanningen blir sju handledande sjuksköterskor, varav en avdelningschef.