Trauma handlar om det initiala omhändertagandet av enskilda svårt skadade patienter. Det är den vanligaste dödsorsaken i åldrarna 1–44 år. Det vanligaste traumat är trafikolyckor.

Eftersom det är förhållandevis sällan som sjukvårdspersonal ställs inför traumapatienter räcker det oftast inte ens med en gedigen yrkeserfarenhet inom akutvård för att bli riktigt kunnig i traumavård. Traumautbildningar av god kvalitet som når så många som möjligt är ett nödvändigt komplement till verkligheten i vården.

Trauma Nursing Core Course, TNCC, är en traumautbildning som riktar sig till sjuksköterskor. Den är gjord efter en amerikansk mall och innehållet är detsamma oavsett var i världen utbildningen hålls. Under två dagar varvas teoretiska föreläsningar med praktiska övningar, den tredje dagen tenterar kursdeltagarna. Godkänd tentamen resulterar i ett TNCC-certifikat.

De praktiska övningarna är ett viktigt inslag i utbildningen. Kursdeltagarna roterar mellan fem praktiska stationer: initialt omhändertagande, avtagning av hjälm och fixationsutrustning, immobilisering, ventilation och thoraxutrustning. Man övar på en docka.

En sjuksköterska ställs inför en 35-årig bilförare som krockat mot ett träd. Han har flera sår i ansiktet och andningen är asymmetrisk. Han får syrgas genom mask. Vad ska hon göra?

Cirkulationen; färg och puls kontrolleras, en nål i vardera arm, blodprover tas. Hon försöker få kontakt med patienten. Talar till honom för att avgöra hur vaken han är. Med en lampa lyser hon på pupillerna. Det krävs noggrann övervakning av EKG, puls, blodtryck. Hon sätter kateter och matrikelsond. En ordentlig anamnes tas.

Kö till kursen
Enligt TNCCs mall görs en första bedömning av patienten i alfabetisk ordning: luftvägar (airway), andning (breathing), cirkulation (circulation) och medvetandebedömning (disability). En andra bedömning innehåller avklädning (expose), temperatur (fahrenheit), EKG, ventrikelsond etc (get vital signs), anamnes och huvud-till-tå inspektion (history och head-to-toe examination) och inspektion av ryggsidan (inspect the posterior surfaces).

I dag finns det 25 utbildade TNCC-instruktörer i landet. Målet är att de nästa år ska vara närmare 100. Sjuksköterskor står i kö för att gå kursen men det gäller att öka omfattningen i sådan takt att kvaliteten upprätthålls.

Det finns ytterligare två traumautbildningar i Sverige. Läkarnas heter Advanced Trauma Life Support, ATLS, även den utformad efter amerikansk modell. Också här blandas praktik och teori under två och en halv kursdagar. ATLS har ett sekretariat i Uppsala och får, förutom ekonomiskt bidrag från Socialstyrelsen, stöd från bland andra Pharmacia & Upjohn. I januari startar ATLS en traumautbildning som riktar sig till sjuksköterskor.

Prehospital Trauma Life Support, PHTLS, är en traumautbildning som riktar sig till ambulanssjukvårdare och annan vårdpersonal inom prehospital vård. Den har ett koncept som liknar de övriga utbildningarna. PHTLS får ett litet bidrag från Socialstyrelsen och har dessutom olika sponsorer.