DALARNA. Ett arbetstidsprojekt med årsarbetstid, scheman som individen själv lägger och en bemanning anpassad till verksamheten är på gång på akuten i Falun. I det förslag som arbetats fram på akuten, och som godkänts av Vårdförbundet, blir det en arbetstidsförkortning till 38,25 timmar för de som arbetar 06–22. De som arbetar natt i dag, vanligen 64,2 procent, erbjuds 75-procentstjänster under förutsättning att 10,8 procent av tiden är dagtjänst. OB-ersättningen löses in och alla garanteras i stället en viss summa i arvode. Dagens storhelgsersättning tas också bort. I stället får man under jul, nyår och midsommar 100–300 kronor i timm