BOHUSLÄN. Att personalen är en viktig del i förändringsarbetet och att den också ska få del av vinster genom rationaliseringar och effektivisering är grundidén i det framtidsavtal (gällande åren 1997–2001) som slutits med alla fack inom NU-sjukvården i Bohuslän-Älvsborg. I avtalet talas bland annat om behovet av kompetensutveckling och en utvecklingsorienterad ledningsfilosofi. ”I avtalet ses personalen som en viktig del i allt förändringsarbete och det är bra, så har det inte varit tidigare”, säger Gunilla Nicklasson, projektutvecklare i NU-sjukvården och tidigare ordförande för Vårdförbundet i Uddevalla.