VÄSTERBOTTEN. Fler landstingsanställda har haft personliga utvecklingssamtal med sin chef och har personligen hos sin chef begärt högre lön och också fått det. Det framgår av en undersökning som gjorts av Vårdförbundets lokala avdelning i Västerbotten och där man jämför med resultatet av en tidigare undersökning 1996. Undersökningen visar också att diskussionen om lönekriterier är stor på arbetsplatserna och att erfarenhet, utbildning, ansvar, extra arbetsuppgifter och yrkesskicklighet värderas högst.