Författare Ewa Pilhammar Andersson
Titel Etnografi i det vårdpedagogiska fältet
– en jakt efter ledtrådar
122 sidor
Förlag Studentlitteratur 1997.
Cirkapris 187 kronor
ISBN 91-4400-248-3.

I boken beskrivs den etnografiska forskningens fyra faser: förberedelsefasen, fältstudiefasen, analys- och tolkningsfasen och skrivfasen. Beskrivningen bygger på de erfarenheter författaren själv gjort när hon studerat sjuksköterskeutbildningen. Boken är främst avsedd för vårdhögskolornas grundutbildningar.