ÖSTERGÖTLAND. Vårdförbundets lokala avdelning i Östergötland har varit fadder för ett biståndsprojekt i Nicaragua. I projektet har ingått en informationskampanj om aids och utveckling av distriktssköterskearbete. Bland annat har det handlat om stöd till mammor och barn i området kring staden Puerta Cabesa. Projektet är nu avslutat för Vårdförbundets del, berättar Carola Andersson, som tillsammans med Gittan Andersson och Keijo Nikupeteri besökt Nicaragua för att göra en utvärdering.