DALARNA. Samarbetet och samorganiseringen mellan landstingen i Dalarna och Gävleborg fortsätter. Företagshälsan Dalarna har övertagits av landstinget i Gävleborg. Några uppsägningar sägs inte vara aktuella och Vårdförbundet har fått ett avtal som innebär att de medlemmar som nu förts över till företagshälsan i Gävleborg ändå ska räknas som internsökande om de vill ha en tjänst i landstinget i Dalarna.