SÖDERMANLAND. Fem sjuksköterskor och fyra undersköterskor ingår i en ny kompetensenhet på Nyköpings lasarett. De nio, som rekryterats via annonser, ska kunna täcka upp på olika avdelningar på sjukhuset. Tanken är att de genom en bredare kunskap ska fungera som en brygga mellan klinikerna. De kommer att arbeta med en alternativ arbetstidsmodell och kompenseras med en högre lön.