En stor omorganisation är på gång i Skaraborg. På varje sjukhus delas verksamheten in i divisioner. Inom varje division bildas sedan vårdenheter. Totalt blir det 24 vårdenheter i landstinget.

Genom omorganisationen får också sjuksköterskan en starkare ställning. Ansvarig för all verksamhet på vårdenheten, utom läkarnas och läkarsekreterarnas arbete, blir nämligen en sjuksköterska. Hon får titeln vårdchef, jämställs med de läkare som är verksamhetschefer och ska sitta med i ledningsrådet inom divisionen. I beslutet sägs tydligt att vårdchefen har det totala ledningsansvaret för vårdenheten och verksamhetscheferna har därför inte någon vetorätt över vårdcheferna.

– Det här visar att landstingsledningen inser att omvårdnaden har lika stor betydelse som medicinen, säger en nöjd Lena Torstensson, ordförande i Vårdförbundets Skaraborgsavdelning.
Lena Torstensson säger att det blir en karriärmöjlighet inom omvårdnaden.

– Lönemässigt är det också bra. De får nu som vårdchefer betalt för sådant de gjort tidigare men som läkarna haft betalt för, säger hon.

I slutet av januari utannonserades de 24 tjänsterna och tillsättningen ska ske under våren.